Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

παρ. (παράρτημα)
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
περ. (κατά προσέγγιση)
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
περ. (περίπου)
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
κεφ. (κεφάλαιο)
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
στήλη
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
διατριβή
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
επιμ. (επιμέλεια)
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
ειδ. (ειδικά)
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
κτλ. (και τα λοιπά)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
Σχ. (Σχήμα)
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
δηλαδή,...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
σημ. (σημείωση)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
σελ. (σελίδα)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
σελ. (σελίδες)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
Προτ. (πρόλογος)
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
δημοσιεύθηκε από
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
ανατύπωση
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
μεταφράστηκε από
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
τομ. (τόμος)
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări