Coreeană | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

परिशिष्ट
부록
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
लगभग
대략
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
ग्रंथ सूची
참고 문헌 목록
Lista de surse folosite
लगभग
대략
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
अध्याय
제 (숫자 ex. 1) 장
O selecţie definită a lucrării
स्तंभ
세로줄
Partea verticală a unui tabel
व्याख्यान
논문
O lucrare completă pe un anumit subiect
संपादक
편집
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
उदाहरण
예,
Se folosește când se dă un exemplu
विशेषतः
특히,
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
आदि.
등...
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
आकृ.
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
जो है कि...
즉,
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
सहित
... 포함
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
ख़ासकर
주의
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
अगला
p.
Fiecare pagină individuală a lucrării
अगला पन्ना
pp.
Mai multe pagini ale lucrării
प्रस्तावना
서두
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
प्रकाशन
(홍길동) 지음
Pentru a nominaliza editorul
पुनरीक्षित
(홍길동) 개정
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
पुनर्मुद्रण
재판본
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
अनुवादक
(홍길동) 번역
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
विभाग
제 (몇) 판
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări