Japoneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

परिशिष्ट
別表
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
लगभग
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
ग्रंथ सूची
参考文献一覧
Lista de surse folosite
लगभग
およそ
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
अध्याय
O selecţie definită a lucrării
स्तंभ
Partea verticală a unui tabel
व्याख्यान
学位論文
O lucrare completă pe un anumit subiect
संपादक
編さん
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
उदाहरण
Se folosește când se dă un exemplu
विशेषतः
特に
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
आदि.
etc.
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
आकृ.
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
जो है कि...
すなわち
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
सहित
含めて
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
ख़ासकर
注意
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
अगला
p.(ページ)
Fiecare pagină individuală a lucrării
अगला पन्ना
pp.(ページ 複数)
Mai multe pagini ale lucrării
प्रस्तावना
序論
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
प्रकाशन
(人物名)出版
Pentru a nominaliza editorul
पुनरीक्षित
(人物名)編
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
पुनर्मुद्रण
再版
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
अनुवादक
(人物名)訳
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
विभाग
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări