Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

परिशिष्ट
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
लगभग
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
लगभग
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
अध्याय
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
स्तंभ
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
व्याख्यान
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
संपादक
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
उदाहरण
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
विशेषतः
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
आदि.
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
आकृ.
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
जो है कि...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
सहित
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
ख़ासकर
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
अगला
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
अगला पन्ना
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
प्रस्तावना
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
प्रकाशन
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
पुनरीक्षित
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
पुनर्मुद्रण
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
अनुवादक
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
विभाग
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări