Poloneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

परिशिष्ट
aneks
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
लगभग
ok. (około)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
ग्रंथ सूची
bibliografia
Lista de surse folosite
लगभग
circa
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
अध्याय
rozdz. (rozdział)
O selecţie definită a lucrării
स्तंभ
kolumna
Partea verticală a unui tabel
व्याख्यान
dysertacja
O lucrare completă pe un anumit subiect
संपादक
pod red. (pod redakcją)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
उदाहरण
np. (na przykład)
Se folosește când se dă un exemplu
विशेषतः
szczególnie
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
आदि.
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
आकृ.
rys. (rysunek)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
जो है कि...
tj. (to jest)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
सहित
wliczając
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
ख़ासकर
nb. (notabene/nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
अगला
str. (strona)
Fiecare pagină individuală a lucrării
अगला पन्ना
str. (strony)
Mai multe pagini ale lucrării
प्रस्तावना
wstęp/przedmowa
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
प्रकाशन
wyd. (wydawnictwo)
Pentru a nominaliza editorul
पुनरीक्षित
korekta
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
पुनर्मुद्रण
przedruk
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
अनुवादक
tłum. (tłumaczenie)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
विभाग
t. (tom)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări