Suedeză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

परिशिष्ट
Appendix
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
लगभग
ung. (ungefär)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
ग्रंथ सूची
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lista de surse folosite
लगभग
ca. (cirka)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
अध्याय
kap. (kapitel)
O selecţie definită a lucrării
स्तंभ
Kolumn
Partea verticală a unui tabel
व्याख्यान
Doktorsavhandling
O lucrare completă pe un anumit subiect
संपादक
red. (redigerad av)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
उदाहरण
t.ex. (till exempel)
Se folosește când se dă un exemplu
विशेषतः
särskilt
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
आदि.
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
आकृ.
figur
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
जो है कि...
d.v.s. (det vill säga)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
सहित
inkl. (inklusive)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
ख़ासकर
obs (observera)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
अगला
s. (sida)
Fiecare pagină individuală a lucrării
अगला पन्ना
s. (sidor)
Mai multe pagini ale lucrării
प्रस्तावना
förord
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
प्रकाशन
publicerad av
Pentru a nominaliza editorul
पुनरीक्षित
rev. (reviderad av)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
पुनर्मुद्रण
omtryck/nytryck
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
अनुवादक
övers. (översättning)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
विभाग
vol. (volym)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări