Turcă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

परिशिष्ट
ek
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
लगभग
tahmini/ yaklaşık
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
ग्रंथ सूची
Bibliyografi/ Kaynakça
Lista de surse folosite
लगभग
aşağı yukarı/ takribi
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
अध्याय
Bölüm/ ünite
O selecţie definită a lucrării
स्तंभ
kol. (kolon)/ sütun
Partea verticală a unui tabel
व्याख्यान
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
O lucrare completă pe un anumit subiect
संपादक
tarafından düzeltildi
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
उदाहरण
ör./örn. (örneğin)
Se folosește când se dă un exemplu
विशेषतः
özellikle
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
आदि.
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
आकृ.
fig. (figür)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
जो है कि...
yani
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
सहित
kapsar/ dahil
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
ख़ासकर
d.e. (dikkat edilecek)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
अगला
s. (sayfa)
Fiecare pagină individuală a lucrării
अगला पन्ना
sayfalar
Mai multe pagini ale lucrării
प्रस्तावना
önsöz/ giriş
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
प्रकाशन
yay. (yayımlandı)
Pentru a nominaliza editorul
पुनरीक्षित
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
पुनर्मुद्रण
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
अनुवादक
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
विभाग
böl. (bölüm)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări