Engleză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

別表
app. (appendix)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
approx. (approximately)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
参考文献一覧
bibliog. (bibliography)
Lista de surse folosite
およそ
ca. (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
ch. (chapter)
O selecţie definită a lucrării
col. (column)
Partea verticală a unui tabel
学位論文
diss. (dissertation)
O lucrare completă pe un anumit subiect
編さん
ed. (edited by)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
e.g. (exempli gratia)
Se folosește când se dă un exemplu
特に
esp. (especially)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc.
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figure)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
すなわち
i.e. (id est)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
含めて
incl. (including)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
注意
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.(ページ)
p. (page)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.(ページ 複数)
pp. (pages)
Mai multe pagini ale lucrării
序論
pref. (preface)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(人物名)出版
pub. (published by)
Pentru a nominaliza editorul
(人物名)編
rev. (revised by)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
再版
rpt. (reprint)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(人物名)訳
trans. (translated by)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări