Greacă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

別表
παρ. (παράρτημα)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
περ. (κατά προσέγγιση)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
参考文献一覧
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lista de surse folosite
およそ
περ. (περίπου)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
κεφ. (κεφάλαιο)
O selecţie definită a lucrării
στήλη
Partea verticală a unui tabel
学位論文
διατριβή
O lucrare completă pe un anumit subiect
編さん
επιμ. (επιμέλεια)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Se folosește când se dă un exemplu
特に
ειδ. (ειδικά)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc.
κτλ. (και τα λοιπά)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
Σχ. (Σχήμα)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
すなわち
δηλαδή,...
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
含めて
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
注意
σημ. (σημείωση)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.(ページ)
σελ. (σελίδα)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.(ページ 複数)
σελ. (σελίδες)
Mai multe pagini ale lucrării
序論
Προτ. (πρόλογος)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(人物名)出版
δημοσιεύθηκε από
Pentru a nominaliza editorul
(人物名)編
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
再版
ανατύπωση
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(人物名)訳
μεταφράστηκε από
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
τομ. (τόμος)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări