Hindi | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

別表
परिशिष्ट
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
लगभग
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
参考文献一覧
ग्रंथ सूची
Lista de surse folosite
およそ
लगभग
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
अध्याय
O selecţie definită a lucrării
स्तंभ
Partea verticală a unui tabel
学位論文
व्याख्यान
O lucrare completă pe un anumit subiect
編さん
संपादक
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
उदाहरण
Se folosește când se dă un exemplu
特に
विशेषतः
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc.
आदि.
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
आकृ.
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
すなわち
जो है कि...
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
含めて
सहित
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
注意
ख़ासकर
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.(ページ)
अगला
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.(ページ 複数)
अगला पन्ना
Mai multe pagini ale lucrării
序論
प्रस्तावना
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(人物名)出版
प्रकाशन
Pentru a nominaliza editorul
(人物名)編
पुनरीक्षित
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
再版
पुनर्मुद्रण
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(人物名)訳
अनुवादक
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
विभाग
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări