Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

別表
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
参考文献一覧
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
およそ
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
学位論文
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
編さん
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
特に
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc.
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
すなわち
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
含めて
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
注意
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.(ページ)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.(ページ 複数)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
序論
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(人物名)出版
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
(人物名)編
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
再版
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(人物名)訳
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări