Portugheză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

別表
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximadamente)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
参考文献一覧
bibliogr. (bibliografia)
Lista de surse folosite
およそ
cerca
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capítulo)
O selecţie definită a lucrării
col. (coluna)
Partea verticală a unui tabel
学位論文
dissertação
O lucrare completă pe un anumit subiect
編さん
ed. (edição)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
p.ex. (por exemplo)
Se folosește când se dă un exemplu
特に
especialmente
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc.
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
すなわち
i.e. (id est)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
含めて
incluindo
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
注意
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.(ページ)
p. (página)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.(ページ 複数)
pp. (páginas)
Mai multe pagini ale lucrării
序論
prefácio
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(人物名)出版
E. (editor)
EE. (editores)
Pentru a nominaliza editorul
(人物名)編
revisado por
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
再版
reimpresso
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(人物名)訳
Trad. (tradução)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări