Rusă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

別表
прил. (приложения)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
прибл. (приблизительно)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
参考文献一覧
библ. (библиография)
Lista de surse folosite
およそ
ca. (circa -ровно)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
гл. (глава)
O selecţie definită a lucrării
кол. (колонка)
Partea verticală a unui tabel
学位論文
дисс. (дисертация)
O lucrare completă pe un anumit subiect
編さん
ред. (редактор ...)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
н/р (на пример)
Se folosește când se dă un exemplu
特に
особенно (особенно)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc.
и т.д. (и так далее)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
рис. (рисунок)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
すなわち
т.е. (то есть)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
含めて
вкл. (включая)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
注意
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.(ページ)
стр. (страница)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.(ページ 複数)
стр-ы. (страницы)
Mai multe pagini ale lucrării
序論
прол. (пролог)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(人物名)出版
изд. (издательство)
Pentru a nominaliza editorul
(人物名)編
ред. (просмотрено...)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
再版
обр. (в обработке...)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(人物名)訳
trans. (перевод ...)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume - ценность)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări