Thailandeză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

別表
(ภาคผนวก)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ประมาณ
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
参考文献一覧
บรรณานุกรม
Lista de surse folosite
およそ
ประมาณ
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
บท
O selecţie definită a lucrării
คอลัมน์
Partea verticală a unui tabel
学位論文
ปริญญานิพนธ์
O lucrare completă pe un anumit subiect
編さん
แก้ไขโดย
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
ตัวอย่างเช่น
Se folosește când se dă un exemplu
特に
โดยเฉพาะ
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc.
และอื่นๆอีกมากมาย
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ตัวเลข
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
すなわち
กล่าวคือ
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
含めて
ประกอบไปด้วย
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
注意
หมายเหตุ
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.(ページ)
หน้า
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.(ページ 複数)
หน้า
Mai multe pagini ale lucrării
序論
คำนำ
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(人物名)出版
ตีพิมพ์โดย
Pentru a nominaliza editorul
(人物名)編
ทบทวนโดย
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
再版
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(人物名)訳
แปลโดย
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
ระดับ
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări