Turcă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

別表
ek
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
tahmini/ yaklaşık
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
参考文献一覧
Bibliyografi/ Kaynakça
Lista de surse folosite
およそ
aşağı yukarı/ takribi
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
Bölüm/ ünite
O selecţie definită a lucrării
kol. (kolon)/ sütun
Partea verticală a unui tabel
学位論文
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
O lucrare completă pe un anumit subiect
編さん
tarafından düzeltildi
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
ör./örn. (örneğin)
Se folosește când se dă un exemplu
特に
özellikle
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc.
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figür)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
すなわち
yani
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
含めて
kapsar/ dahil
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
注意
d.e. (dikkat edilecek)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.(ページ)
s. (sayfa)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.(ページ 複数)
sayfalar
Mai multe pagini ale lucrării
序論
önsöz/ giriş
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(人物名)出版
yay. (yayımlandı)
Pentru a nominaliza editorul
(人物名)編
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
再版
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(人物名)訳
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
böl. (bölüm)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări