Vietnameză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

別表
Phụ lục
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
Xấp xỉ
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
参考文献一覧
Thư mục
Lista de surse folosite
およそ
vào khoảng
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
Chương
O selecţie definită a lucrării
Cột
Partea verticală a unui tabel
学位論文
Luận án
O lucrare completă pe un anumit subiect
編さん
Biên tập (bởi)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
VD:
Se folosește când se dă un exemplu
特に
Đặc biệt (là)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc.
v.v... (vân vân)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
Biểu đồ
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
すなわち
Tức là/Nghĩa là
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
含めて
Bao gồm
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
注意
Ghi chú
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.(ページ)
tr. (trang)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.(ページ 複数)
tr. (trang)
Mai multe pagini ale lucrării
序論
Lời tựa/Lời nói đầu
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(人物名)出版
Tác giả
Pentru a nominaliza editorul
(人物名)編
Hiệu chỉnh (bởi)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
再版
Tái bản
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(人物名)訳
Người dịch
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
Tập/Phần
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări