Arabă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
ملحق
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
تقريبا
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
الببليوغرافيا
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
حوالي
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
فصل
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
عمود
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
أطروحة
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
التحرير
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
مثلا
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
خاصّةً
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
إلخ. (إلى آخره)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
شكل
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
يعني
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
بما في ذلك
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
تنبيه
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
ًص. (صفحة)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
صفحات
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
مقدمة
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
الناشر
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
راجعه
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
إعادة الطباعة
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
ترجمة
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
مجلد
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări