Cehă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
- (příloha)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
přibl. (přibližně)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
lit. (literatura)
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
cca (cirka)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
kap. (kapitola)
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
- (sloupec)
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
dis. (disertace, disertační práce)
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
edit. (editována kým)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
např. (například)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
zejm. (zejména)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
atd. (a tak dále)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
obr. (obrázek)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
vč. (včetně)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Pozn. (poznámka)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
str. (strana)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strany)
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
- (předmluva)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
publ. (publikováno kým)
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
rev. (revidováno kým)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
dot. (dotisk)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
přel. (přeloženo kým)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
obj. (objem)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări