Chineză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
app.(附录)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
approx.(大约)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
bibliog.(引用来源)
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
ca.(大约)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
ch.(章)
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
col.(柱)
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
diss.(论文)
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
ed.(编辑)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
e.g.(例如)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
esp.(尤其是)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
etc.(等等)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
fig.(图表)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e.(既)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
incl.(包括)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B.(注意)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
p.(页)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
pp.(页)
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
pref.(前言)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
pub.(由...出版)
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
rev.(由...修改)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
rpt.(转载)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
trans.(由...翻译)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
vol.(卷)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări