Daneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
bilag
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
bibliografi
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
afsnit
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
kolonne
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
afhandling
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
redigeret af
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
f.eks. (for eksempel)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
især
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
osv. (og så videre)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
fig. (figur)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
dvs. (det vil sige)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
inkl. (inklusive)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
NB (notabene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
side
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sider)
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
indledning
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
udgivet af
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
revideret af
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
genoptryk
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
oversat af
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
bind
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări