Esperanto | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
ap. (apendico)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
proks. (proksimume)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
bibliog. (bibliografio)
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
ĉa. (ĉapitro)
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
kol. (kolono)
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
dis. (disertacio)
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
ed. (eldonita de)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
ekz. (ekzemplo)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
prec. (precipe)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
ktp. (kaj tiel plu)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
fig. (figuro)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
t.e. (tio estas)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
ink. (inkluzive)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (notu bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
p. (paĝo)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
pj. (paĝoj)
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
pref. (prefaco)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
eld. (eldonita de)
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
rev. (reviziita de)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
rep. (represo)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
trad. (tradukita de)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
vol. (volumo)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări