Germană | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
Ah. (Anhang)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
ugf. (ungefähr)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
K. (Kapitel)
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
Spalte
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
Diss. (Dissertation)
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
bearb. (bearbeitet von)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
z.B. (zum Beispiel)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
bes. (besonders)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
usw. (und so weiter)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
Abb. (Abbildung)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.h. (das heißt)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
inkl. (inklusive)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
S. (Seite)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
S. (Seiten)
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
Vorw. (Vorwort)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
hg. (herausgegeben von)
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
geä. (geändert)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
Nachdr. (Nachdruck)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
übersetzt von
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
Jg. (Jahrgang)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări