Greacă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
παρ. (παράρτημα)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
περ. (κατά προσέγγιση)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
περ. (περίπου)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
κεφ. (κεφάλαιο)
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
στήλη
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
διατριβή
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
επιμ. (επιμέλεια)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
ειδ. (ειδικά)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
κτλ. (και τα λοιπά)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
Σχ. (Σχήμα)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
δηλαδή,...
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
σημ. (σημείωση)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
σελ. (σελίδα)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
σελ. (σελίδες)
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
Προτ. (πρόλογος)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
δημοσιεύθηκε από
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
ανατύπωση
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
μεταφράστηκε από
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
τομ. (τόμος)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări