Hindi | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
परिशिष्ट
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
लगभग
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
ग्रंथ सूची
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
लगभग
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
अध्याय
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
स्तंभ
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
व्याख्यान
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
संपादक
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
उदाहरण
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
विशेषतः
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
आदि.
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
आकृ.
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
जो है कि...
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
सहित
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
ख़ासकर
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
अगला
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
अगला पन्ना
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
प्रस्तावना
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
प्रकाशन
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
पुनरीक्षित
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
पुनर्मुद्रण
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
अनुवादक
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
विभाग
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări