Italiană | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
Appendice
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografia
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
Colonna
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
Dissertazione di laurea
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
A cura di
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
e.g. (exempli gratia)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
Specialmente
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e. (id est)/cioè
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
incl. (incluso)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
p. (pagina)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pagine)
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
Prefazione/Preambolo
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pubblicato da
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
n.d.A. (nota dell'autore)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
Opera ristampata
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
Tradotta da
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
vol. (volume)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări