Japoneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
別表
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
参考文献一覧
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
およそ
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
学位論文
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
編さん
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
特に
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
etc.
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
すなわち
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
含めて
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
注意
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
p.(ページ)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
pp.(ページ 複数)
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
序論
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
(人物名)出版
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
(人物名)編
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
再版
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
(人物名)訳
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări