Poloneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
aneks
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
ok. (około)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
bibliografia
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
circa
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
rozdz. (rozdział)
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
kolumna
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
dysertacja
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
pod red. (pod redakcją)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
np. (na przykład)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
szczególnie
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
rys. (rysunek)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
wliczając
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
nb. (notabene/nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
str. (strona)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strony)
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
wstęp/przedmowa
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
wyd. (wydawnictwo)
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
korekta
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
przedruk
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
tłum. (tłumaczenie)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
t. (tom)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări