Română | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
app. (appendix)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximativ)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
cca (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
cap. (capitol)
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
col. (coloană)
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
Disertaţie - nu se abreviază
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
n.t. (nota traducătorului)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
ex. (exemplu)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
adică
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
inclusiv - nu se abreviază
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
p./pg. (pagina)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (paginile)
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
pref. (prefaţă)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
ed. (editat de)
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
red. (redactor)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
reed. (reeditarea)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
trad. (tradusă de)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
vol. (volumul/tomul)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări