Rusă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
прил. (приложения)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
прибл. (приблизительно)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
библ. (библиография)
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
ca. (circa -ровно)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
гл. (глава)
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
кол. (колонка)
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
дисс. (дисертация)
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
ред. (редактор ...)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
н/р (на пример)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
особенно (особенно)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
и т.д. (и так далее)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
рис. (рисунок)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
т.е. (то есть)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
вкл. (включая)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
стр. (страница)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
стр-ы. (страницы)
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
прол. (пролог)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
изд. (издательство)
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
ред. (просмотрено...)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
обр. (в обработке...)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
trans. (перевод ...)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
vol. (volume - ценность)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări