Suedeză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
Appendix
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
ung. (ungefär)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
kap. (kapitel)
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
Kolumn
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
Doktorsavhandling
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
red. (redigerad av)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
t.ex. (till exempel)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
särskilt
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
figur
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.v.s. (det vill säga)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
inkl. (inklusive)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
obs (observera)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
s. (sida)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sidor)
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
förord
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
publicerad av
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
rev. (reviderad av)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
omtryck/nytryck
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
övers. (översättning)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
vol. (volym)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări