Thailandeză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
(ภาคผนวก)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
ประมาณ
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
บรรณานุกรม
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
ประมาณ
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
บท
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
คอลัมน์
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
ปริญญานิพนธ์
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
แก้ไขโดย
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
ตัวอย่างเช่น
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
โดยเฉพาะ
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
และอื่นๆอีกมากมาย
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
ตัวเลข
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
กล่าวคือ
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
ประกอบไปด้วย
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
หมายเหตุ
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
หน้า
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
หน้า
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
คำนำ
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
ตีพิมพ์โดย
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
ทบทวนโดย
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
แปลโดย
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
ระดับ
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări