Turcă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

függ. (függelék)
ek
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
kb. (körülbelül)
tahmini/ yaklaşık
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliográfia)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lista de surse folosite
kb. (körülbelül)
aşağı yukarı/ takribi
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
fej. (fejezet)
Bölüm/ ünite
O selecţie definită a lucrării
oszl. (oszlop)
kol. (kolon)/ sütun
Partea verticală a unui tabel
dissz. (disszertáció)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
O lucrare completă pe un anumit subiect
szerk. (szerkesztette X)
tarafından düzeltildi
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
pl. (például)
ör./örn. (örneğin)
Se folosește când se dă un exemplu
kül. (különösen)
özellikle
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
stb. (és így tovább)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
fig. (figür)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
azaz/vagyis/következtetésképpen
yani
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
beleértve
kapsar/ dahil
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
d.e. (dikkat edilecek)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
o./old. (oldal)
s. (sayfa)
Fiecare pagină individuală a lucrării
o./old. (oldal/oldalak)
sayfalar
Mai multe pagini ale lucrării
Előszó
önsöz/ giriş
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
kiad. (kiadta X/kiadó)
yay. (yayımlandı)
Pentru a nominaliza editorul
Átdolgozta X
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Utánnyomás
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ford. (fordította X)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
köt. (kötet)
böl. (bölüm)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări