Japoneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

bijl. (bijlage)
別表
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ong. (ongeveer)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibl. (bibliografie)
参考文献一覧
Lista de surse folosite
ca. (circa)
およそ
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
hst. (hoofdstuk)
O selecţie definită a lucrării
kolom
Partea verticală a unui tabel
dissertatie
学位論文
O lucrare completă pe un anumit subiect
bew. (bewerkt door)
編さん
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
bijv. (bijvoorbeeld)
Se folosește când se dă un exemplu
bijz. (bijzonder)
特に
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
enz. (enzovoort)
etc.
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
afb. (afbeelding)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.w.z (dat wil zeggen)
すなわち
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl. (inclusief)
含めて
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
注意
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (pagina)
p.(ページ)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (pagina´s)
pp.(ページ 複数)
Mai multe pagini ale lucrării
voorwoord
序論
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
uitg. (uitgegeven door)
(人物名)出版
Pentru a nominaliza editorul
herz. (herzien)
(人物名)編
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
herdr. (herdruk)
再版
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
vertaald door
(人物名)訳
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
jg. (jaargang)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări