Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

bijl. (bijlage)
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ong. (ongeveer)
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibl. (bibliografie)
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
hst. (hoofdstuk)
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
kolom
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
dissertatie
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
bew. (bewerkt door)
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
bijv. (bijvoorbeeld)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
bijz. (bijzonder)
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
enz. (enzovoort)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
afb. (afbeelding)
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.w.z (dat wil zeggen)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl. (inclusief)
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (pagina)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (pagina´s)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
voorwoord
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
uitg. (uitgegeven door)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
herz. (herzien)
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
herdr. (herdruk)
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
vertaald door
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
jg. (jaargang)
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări