Poloneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

bijl. (bijlage)
aneks
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ong. (ongeveer)
ok. (około)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibl. (bibliografie)
bibliografia
Lista de surse folosite
ca. (circa)
circa
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
hst. (hoofdstuk)
rozdz. (rozdział)
O selecţie definită a lucrării
kolom
kolumna
Partea verticală a unui tabel
dissertatie
dysertacja
O lucrare completă pe un anumit subiect
bew. (bewerkt door)
pod red. (pod redakcją)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
bijv. (bijvoorbeeld)
np. (na przykład)
Se folosește când se dă un exemplu
bijz. (bijzonder)
szczególnie
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
enz. (enzovoort)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
afb. (afbeelding)
rys. (rysunek)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl. (inclusief)
wliczając
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (pagina)
str. (strona)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (pagina´s)
str. (strony)
Mai multe pagini ale lucrării
voorwoord
wstęp/przedmowa
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
uitg. (uitgegeven door)
wyd. (wydawnictwo)
Pentru a nominaliza editorul
herz. (herzien)
korekta
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
herdr. (herdruk)
przedruk
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
vertaald door
tłum. (tłumaczenie)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
jg. (jaargang)
t. (tom)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări