Portugheză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

bijl. (bijlage)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibl. (bibliografie)
bibliogr. (bibliografia)
Lista de surse folosite
ca. (circa)
cerca
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
hst. (hoofdstuk)
cap. (capítulo)
O selecţie definită a lucrării
kolom
col. (coluna)
Partea verticală a unui tabel
dissertatie
dissertação
O lucrare completă pe un anumit subiect
bew. (bewerkt door)
ed. (edição)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
bijv. (bijvoorbeeld)
p.ex. (por exemplo)
Se folosește când se dă un exemplu
bijz. (bijzonder)
especialmente
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.w.z (dat wil zeggen)
i.e. (id est)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl. (inclusief)
incluindo
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (pagina)
p. (página)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (pagina´s)
pp. (páginas)
Mai multe pagini ale lucrării
voorwoord
prefácio
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
uitg. (uitgegeven door)
E. (editor)
EE. (editores)
Pentru a nominaliza editorul
herz. (herzien)
revisado por
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
herdr. (herdruk)
reimpresso
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
vertaald door
Trad. (tradução)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
jg. (jaargang)
vol. (volume)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări