Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

aneks
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ok. (około)
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
circa
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
rozdz. (rozdział)
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
kolumna
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
dysertacja
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
pod red. (pod redakcją)
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
np. (na przykład)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
szczególnie
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
rys. (rysunek)
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
tj. (to jest)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
wliczając
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
nb. (notabene/nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
str. (strona)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
str. (strony)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
wstęp/przedmowa
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
wyd. (wydawnictwo)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
korekta
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
przedruk
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
tłum. (tłumaczenie)
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
t. (tom)
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări