Română | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

aneks
app. (appendix)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ok. (około)
aprox. (aproximativ)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliografia
Bibliografie - nu se prescurtează
Lista de surse folosite
circa
cca (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
rozdz. (rozdział)
cap. (capitol)
O selecţie definită a lucrării
kolumna
col. (coloană)
Partea verticală a unui tabel
dysertacja
Disertaţie - nu se abreviază
O lucrare completă pe un anumit subiect
pod red. (pod redakcją)
n.t. (nota traducătorului)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
np. (na przykład)
ex. (exemplu)
Se folosește când se dă un exemplu
szczególnie
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
rys. (rysunek)
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
tj. (to jest)
adică
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
wliczając
inclusiv - nu se abreviază
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
str. (strona)
p./pg. (pagina)
Fiecare pagină individuală a lucrării
str. (strony)
pp. (paginile)
Mai multe pagini ale lucrării
wstęp/przedmowa
pref. (prefaţă)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
wyd. (wydawnictwo)
ed. (editat de)
Pentru a nominaliza editorul
korekta
red. (redactor)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
przedruk
reed. (reeditarea)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
tłum. (tłumaczenie)
trad. (tradusă de)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
t. (tom)
vol. (volumul/tomul)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări