Cehă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
- (příloha)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliogr. (bibliografia)
lit. (literatura)
Lista de surse folosite
cerca
cca (cirka)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
O selecţie definită a lucrării
col. (coluna)
- (sloupec)
Partea verticală a unui tabel
dissertação
dis. (disertace, disertační práce)
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed. (edição)
edit. (editována kým)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
p.ex. (por exemplo)
např. (například)
Se folosește când se dă un exemplu
especialmente
zejm. (zejména)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
obr. (obrázek)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incluindo
vč. (včetně)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (página)
str. (strana)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (páginas)
str. (strany)
Mai multe pagini ale lucrării
prefácio
- (předmluva)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
E. (editor)
EE. (editores)
publ. (publikováno kým)
Pentru a nominaliza editorul
revisado por
rev. (revidováno kým)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
reimpresso
dot. (dotisk)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
Trad. (tradução)
přel. (přeloženo kým)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume)
obj. (objem)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări