Engleză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
app. (appendix)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximately)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliogr. (bibliografia)
bibliog. (bibliography)
Lista de surse folosite
cerca
ca. (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capítulo)
ch. (chapter)
O selecţie definită a lucrării
col. (coluna)
col. (column)
Partea verticală a unui tabel
dissertação
diss. (dissertation)
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed. (edição)
ed. (edited by)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
p.ex. (por exemplo)
e.g. (exempli gratia)
Se folosește când se dă un exemplu
especialmente
esp. (especially)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
fig. (figure)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e. (id est)
i.e. (id est)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incluindo
incl. (including)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (página)
p. (page)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (páginas)
pp. (pages)
Mai multe pagini ale lucrării
prefácio
pref. (preface)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
E. (editor)
EE. (editores)
pub. (published by)
Pentru a nominaliza editorul
revisado por
rev. (revised by)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
reimpresso
rpt. (reprint)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
Trad. (tradução)
trans. (translated by)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume)
vol. (volume)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări