Japoneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
別表
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximadamente)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliogr. (bibliografia)
参考文献一覧
Lista de surse folosite
cerca
およそ
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capítulo)
O selecţie definită a lucrării
col. (coluna)
Partea verticală a unui tabel
dissertação
学位論文
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed. (edição)
編さん
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
p.ex. (por exemplo)
Se folosește când se dă un exemplu
especialmente
特に
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
etc.
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e. (id est)
すなわち
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incluindo
含めて
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
注意
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (página)
p.(ページ)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (páginas)
pp.(ページ 複数)
Mai multe pagini ale lucrării
prefácio
序論
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
E. (editor)
EE. (editores)
(人物名)出版
Pentru a nominaliza editorul
revisado por
(人物名)編
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
reimpresso
再版
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
Trad. (tradução)
(人物名)訳
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări