Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliogr. (bibliografia)
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
cerca
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capítulo)
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
col. (coluna)
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
dissertação
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed. (edição)
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
p.ex. (por exemplo)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
especialmente
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e. (id est)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incluindo
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (página)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (páginas)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
prefácio
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
E. (editor)
EE. (editores)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
revisado por
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
reimpresso
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
Trad. (tradução)
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume)
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări