Poloneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
aneks
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliogr. (bibliografia)
bibliografia
Lista de surse folosite
cerca
circa
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capítulo)
rozdz. (rozdział)
O selecţie definită a lucrării
col. (coluna)
kolumna
Partea verticală a unui tabel
dissertação
dysertacja
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed. (edição)
pod red. (pod redakcją)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
p.ex. (por exemplo)
np. (na przykład)
Se folosește când se dă un exemplu
especialmente
szczególnie
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
rys. (rysunek)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incluindo
wliczając
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (página)
str. (strona)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (páginas)
str. (strony)
Mai multe pagini ale lucrării
prefácio
wstęp/przedmowa
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
E. (editor)
EE. (editores)
wyd. (wydawnictwo)
Pentru a nominaliza editorul
revisado por
korekta
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
reimpresso
przedruk
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
Trad. (tradução)
tłum. (tłumaczenie)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume)
t. (tom)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări