Română | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
app. (appendix)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliogr. (bibliografia)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lista de surse folosite
cerca
cca (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capítulo)
cap. (capitol)
O selecţie definită a lucrării
col. (coluna)
col. (coloană)
Partea verticală a unui tabel
dissertação
Disertaţie - nu se abreviază
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed. (edição)
n.t. (nota traducătorului)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
p.ex. (por exemplo)
ex. (exemplu)
Se folosește când se dă un exemplu
especialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e. (id est)
adică
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incluindo
inclusiv - nu se abreviază
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (página)
p./pg. (pagina)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (páginas)
pp. (paginile)
Mai multe pagini ale lucrării
prefácio
pref. (prefaţă)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
E. (editor)
EE. (editores)
ed. (editat de)
Pentru a nominaliza editorul
revisado por
red. (redactor)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
reimpresso
reed. (reeditarea)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
Trad. (tradução)
trad. (tradusă de)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări