Suedeză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Appendix
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximadamente)
ung. (ungefär)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliogr. (bibliografia)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lista de surse folosite
cerca
ca. (cirka)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capítulo)
kap. (kapitel)
O selecţie definită a lucrării
col. (coluna)
Kolumn
Partea verticală a unui tabel
dissertação
Doktorsavhandling
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed. (edição)
red. (redigerad av)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
p.ex. (por exemplo)
t.ex. (till exempel)
Se folosește când se dă un exemplu
especialmente
särskilt
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
figur
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e. (id est)
d.v.s. (det vill säga)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incluindo
inkl. (inklusive)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (página)
s. (sida)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (páginas)
s. (sidor)
Mai multe pagini ale lucrării
prefácio
förord
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
E. (editor)
EE. (editores)
publicerad av
Pentru a nominaliza editorul
revisado por
rev. (reviderad av)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
reimpresso
omtryck/nytryck
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
Trad. (tradução)
övers. (översättning)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume)
vol. (volym)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări