Coreeană | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

app. (appendix)
부록
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximativ)
대략
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Bibliografie - nu se prescurtează
참고 문헌 목록
Lista de surse folosite
cca (circa)
대략
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capitol)
제 (숫자 ex. 1) 장
O selecţie definită a lucrării
col. (coloană)
세로줄
Partea verticală a unui tabel
Disertaţie - nu se abreviază
논문
O lucrare completă pe un anumit subiect
n.t. (nota traducătorului)
편집
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
ex. (exemplu)
예,
Se folosește când se dă un exemplu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
특히,
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera/caetera-lat.)
등...
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
adică
즉,
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inclusiv - nu se abreviază
... 포함
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
주의
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p./pg. (pagina)
p.
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (paginile)
pp.
Mai multe pagini ale lucrării
pref. (prefaţă)
서두
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
ed. (editat de)
(홍길동) 지음
Pentru a nominaliza editorul
red. (redactor)
(홍길동) 개정
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
reed. (reeditarea)
재판본
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
trad. (tradusă de)
(홍길동) 번역
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volumul/tomul)
제 (몇) 판
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări