Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

app. (appendix)
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
aprox. (aproximativ)
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
cca (circa)
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
cap. (capitol)
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
col. (coloană)
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
Disertaţie - nu se abreviază
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
n.t. (nota traducătorului)
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
ex. (exemplu)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera/caetera-lat.)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
adică
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inclusiv - nu se abreviază
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p./pg. (pagina)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (paginile)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
pref. (prefaţă)
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
ed. (editat de)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
red. (redactor)
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
reed. (reeditarea)
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
trad. (tradusă de)
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volumul/tomul)
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări