Japoneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

прил. (приложения)
別表
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
прибл. (приблизительно)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
библ. (библиография)
参考文献一覧
Lista de surse folosite
ca. (circa -ровно)
およそ
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
гл. (глава)
O selecţie definită a lucrării
кол. (колонка)
Partea verticală a unui tabel
дисс. (дисертация)
学位論文
O lucrare completă pe un anumit subiect
ред. (редактор ...)
編さん
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
н/р (на пример)
Se folosește când se dă un exemplu
особенно (особенно)
特に
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
и т.д. (и так далее)
etc.
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
рис. (рисунок)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
т.е. (то есть)
すなわち
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
вкл. (включая)
含めて
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
注意
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
стр. (страница)
p.(ページ)
Fiecare pagină individuală a lucrării
стр-ы. (страницы)
pp.(ページ 複数)
Mai multe pagini ale lucrării
прол. (пролог)
序論
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
изд. (издательство)
(人物名)出版
Pentru a nominaliza editorul
ред. (просмотрено...)
(人物名)編
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
обр. (в обработке...)
再版
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
trans. (перевод ...)
(人物名)訳
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume - ценность)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări