Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

прил. (приложения)
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
прибл. (приблизительно)
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
библ. (библиография)
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
ca. (circa -ровно)
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
гл. (глава)
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
кол. (колонка)
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
дисс. (дисертация)
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
ред. (редактор ...)
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
н/р (на пример)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
особенно (особенно)
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
и т.д. (и так далее)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
рис. (рисунок)
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
т.е. (то есть)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
вкл. (включая)
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
стр. (страница)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
стр-ы. (страницы)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
прол. (пролог)
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
изд. (издательство)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
ред. (просмотрено...)
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
обр. (в обработке...)
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
trans. (перевод ...)
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume - ценность)
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări