Thailandeză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

прил. (приложения)
(ภาคผนวก)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
прибл. (приблизительно)
ประมาณ
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
библ. (библиография)
บรรณานุกรม
Lista de surse folosite
ca. (circa -ровно)
ประมาณ
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
гл. (глава)
บท
O selecţie definită a lucrării
кол. (колонка)
คอลัมน์
Partea verticală a unui tabel
дисс. (дисертация)
ปริญญานิพนธ์
O lucrare completă pe un anumit subiect
ред. (редактор ...)
แก้ไขโดย
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
н/р (на пример)
ตัวอย่างเช่น
Se folosește când se dă un exemplu
особенно (особенно)
โดยเฉพาะ
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
и т.д. (и так далее)
และอื่นๆอีกมากมาย
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
рис. (рисунок)
ตัวเลข
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
т.е. (то есть)
กล่าวคือ
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
вкл. (включая)
ประกอบไปด้วย
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
стр. (страница)
หน้า
Fiecare pagină individuală a lucrării
стр-ы. (страницы)
หน้า
Mai multe pagini ale lucrării
прол. (пролог)
คำนำ
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
изд. (издательство)
ตีพิมพ์โดย
Pentru a nominaliza editorul
ред. (просмотрено...)
ทบทวนโดย
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
обр. (в обработке...)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
trans. (перевод ...)
แปลโดย
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume - ценность)
ระดับ
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări